Konsumentköplagen gäller när ett företag säljer varor till dig som privatperson. I lagen står det bland annat vad som gäller om det är fel på en vara och vad du då kan kräva av företaget. Den är tvingande, vilket innebär att den inte går att avtala bort, och detta är till konsumentens fördel. Du som privatperson ska kunna känna en trygghet i att alltid kunna reklamera en vara med fel och vara säker på att du får den lagad, en ny produkt alternativt pengarna tillbaka.

Konsumentköplagen gäller

  • Köp och byte av lösa saker som till exempel livsmedel, kläder, bilar och möbler.
  • Beställningar av varor som ska tillverkas.

Konsumentköplagen gäller inte

  • Köp mellan privatpersoner
  • Köp av fast egendom
  • Köp av hyresrätter och liknande.

Om det är fel på varan kan du

  • Kräva att få varan reparerad
  • Kräva ny leverans, vilket innebär att du får en annan likadan vara.
  • Kräva ersättning för att rätta till felet.
  • Häva köpet, vilket innebär att du får pengarna tillbaka.

Företaget har alltid rätt att försöka reparera varan alternativt ge dig en likvärdig vara. Bara för att det är fel på produkten du köpt är det med andra ord inte säkert att du får pengarna tillbaka.

Här kan du läsa hela lagen.