Konsumenträtt är att samlingsnamn för olika lagar som innehåller dina rätt- och skyldigheter som konsument. Vi på Budget Adviser tar upp och berättar mer om tre av dessa.

Köplagen används vid köp mellan privatpersoner, läs mer om den här. 

Konsumentköplagen gäller när företag säljer varor till privatpersoner. Här kan du läsa mer om den. 

Konsumenttjänstlagen handlar om när du som privatperson köper tjänster av företag. Läs mer här.