Vi alla går första året på ekonomiprogrammet, vilket är en väldigt bred linje som är högskoleförberedande och som vi verkligen rekommenderar. Vår hemsida är kopplad till kurserna Samhällskunskap 1b, Företagsekonomi 1 och Privatjuridik 1 samt Engelska 5.

I Samhällskunskap 1b finns det flera områden som passar utmärkt till detta projekt. Först och främst presentationsteknik eftersom vi bygger en hemsida som sedan ska marknadsföras och presenteras. Sedan området privatekonomi som handlar om budgetering, konsumtion, konsumenträtt mm, vilket vi skriver mycket om här på hemsidan. Slutligen övar vi på att vara källkritiska och att använda säkra källor när vi söker och publicerar information om olika saker.

I kursen Företagsekonomi 1 får vi utveckla vår förmåga att identifiera och analysera olika ekonomiska frågeställningar, begrepp, metoder samt teorier och detta gör vi även i detta projekt. Vi förklarar olika begrepp, svarar på frågor och dessutom får vi lära oss att starta, marknadsföra och driva ett företag (i detta fall hemsidan). När vi skapar hemsidan får vi även lära oss mer om skulder, lån, budgetering, marknadsföring mm.

I Privatjuridik 1 får vi läsa om individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument (konsumenträtt), även regler som rör familje- och arvsrätt, avtalsrätt, köprätt samt fastighetsrätt. Dessa kunskaper använder vi även i detta projekt då vi publicerar mycket information om vad som gäller när man blir sambo och även vad köplagen, konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen innebär.

Vi kommer även att ha nytta av detta projekt i årskurs 2 när vi ska starta egna UF-företag. Då kommer vi att skapa hemsidor och arbeta mycket med design, layout och även marknadsföring och presentationsteknik, vilket är perfekt att ha övat på innan.

Slutligen kopplar vi även in kursen Engelska 5 när vi pitchar vår hemsida. Vi kommer att öva på att prata engelska för att få ett bättre flyt, utveckla vår presentationsteknik samt få kunskaper om hur ord och fraser i muntliga framställningar skapar struktur och sammanhang.