Ett samboavtal skriver man om man vill avtala bort sambolagens bodelningsregler och detta kan vara till stor hjälp för att undvika bråk och andra problem vid en separation. På detta sätt får man möjlighet att fördela tillgångar som ingår i bodelningen på ett rättvist sätt om förhållandet skulle ta slut. Detta avtal måste vara skriftligt och underskrivet av båda parterna, det behöver dock inte registreras eller bevittnas.

Exempel på samboavtal