Det svenska skattesystemet är grunden för den svenska välfärden. Staten kan på så sätt ge alla samma chans till utbildning, sjukvård och annat. Skatterna bekostar till exempel barnomsorg, sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst men även vägar, kollektivtrafik och flyktingmottagning.

Alla som bor i Sverige ska betala skatt på sin inkomst oavsett var den kommer ifrån, dock betalar man olika mycket skatt beroende på var man bor i landet. Det finns flera olika skatter, bland annat moms, inkomstskatt och punktskatt. Nedan hittar du information om dessa olika typer av skatter.

– Moms, även kallad mervärdesskatt, är den skatt som betalas till staten när man köper varor och tjänster. Du känner säkert igen att du läst på kvittot att summan är inklusive moms när du till exempel handlat varor på Ica. Det är nämligen så att momsen nästan alltid är inräknad i priset när du som privatperson handlar i Sverige. När det gäller företagare måste de lägga på momsen själva vid försäljning och även betala och redovisa den för de varor de sålt.

Inkomstskatt är just vad det låter som, en skatt på inkomsten. Denna skatt går till kommunerna, landstingen och staten. Beroende på var du bor i Sverige betalar du olika mycket i inkomstskatt, det är nämligen din kommun som bestämmer hur mycket den kommunala skatten ska vara, därav skillnaderna.

– Punktskatt är en skatt vars syfte är att styra och kontrollera människors konsumtionval av speciellt utvalda varor, till exempel tobak, alkohol, reklam, spel och lotteri.

Du behöver inte betala skatt om du tjänar under 18 951 kr. Om du tjänar mindre än ett visst belopp per år, till exempel för att du studerar, behöver du inte betala skatt alls. Hur mycket du får tjäna varierar från år till år och år 2017 behöver du som sagt inte betala skatt om du tjänar under 18 951 kr.