Vår hemsida är ett bidrag till tävlingen ”Webbstjärnan”. Syftet med tävlingen är att ge lärare och elever möjligheten att lära sig mer om internet och att få skolor att utveckla sin internetanvändning.

Vad har vi lärt oss?

Vi har lärt oss otroligt mycket under tiden vi skapat denna hemsida. Först och främst mycket nytt inom ekonomi och juridik som vi alla kommer att ha nytta av i framtiden. Sedan har vi utvecklat våra kunskaper inom design och layout, vi har förstått hur viktig hemsidans struktur är och hur mycket tid och energi som krävs för att nå ett proffsigt slutresultat.  Till sist har vi fått mycket inspiration av de andra grupperna och deras hemsidor som vi självklart tar med oss till kommande projekt.

Varför ska vi vinna?

Vår grupp har haft ett väldigt bra samarbete genom hela arbetsprocessen och vi har fått möjligheten att utvecklas inom flera områden. Vi har haft en tydlig plan på vad var och en ska göra och har hjälpts åt att hålla motivationen och koncentrationen uppe för att kunna lyckas så bra som möjligt. Självklart är vårt främsta mål att hjälpa så många som möjligt med vår information, men det vore samtidigt otroligt kul att vinna tävlingen och på så sätt få bekräftelse på att vi gjort ett bra jobb och att vi förklarat och beskrivit våra frågor på ett begripligt sätt. Detta har varit ett roligt och lärorikt projekt som vi definitivt kommer att få användning för i framtida uppgifter.

Vår hemsida har ett relevant och lärorikt innehåll med ett anpassat språk för vår målgrupp. Vi använder oss även av flera olika medieformer, vilket gör det lättare för våra besökare att lära sig och förstå.